HANKKEEN KUVAUS

Ravikeskus Keskisen käyttöasteen nostaminen. Ravikeskuksen tilojen ja alueiden tuotteistaminen uudenlaiseksi liiketoiminnaksi, joka tulevaisuudessa ohjaa ravikekuksen olemassa olevien tilojen ja alueiden hyödyntämistä uudella tavalla. Hankkeessa otetaan huomioon Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman 7 tavoitteet.

Hankkeen aikana suunnitellaan ja rakennetaan toimintamalli jossa ravikeskuksen infra tuotteistetaan sellaiseen muotoon että sitä voidaan hyödyntää yritysten, yhdistysten sekä muiden tahojen toimesta mahdollisimman monipuolisesti muulloinkin kuin ravitapahtumien aikana. Hankkeesta saadut tulokset ja toimintamallit jaetaan kaikkien Suomen ravikeskusten käyttöön Hippos r.y:n kautta ja näin hanke on myös pilottihanke, jonka tulosten avulla voidaan kaikkien ravikeskusten käyttöastetta nostaa.

Ravikeskus Keskinen kuuluu pohjoisen alueen yhteisöön jonka kautta hankkeen aikana tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä alueen seitsemän maakuntaradan kanssa. (Seinäjoki, Kaustinen, Ylivieska, Oulu, Kajaani, Tornio ja Rovaniemi)

HANKKEEN TIEDOT

Hanke:

Ravikeskuksen tilat ja alueet käyttöön.

Hankenumero:

7469

Tukipäätösnumero:

84298

Ohjelma:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Ohjelman toimenpide:

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Ohjelman alatoimenpide

7.4. Maaseudun palvelut

Hankkeen toteutusalue:

Paikallinen/Alueellinen