RAVIKESKUKSEN LAAJAT HOIDETUT ULKOALUEET

Ravikeskuksen kokonaispinta-ala on yli 17 hehtaaria. Ravikeskuksen alueelle johtaa kaksi erillistä pääsisääntulo tietä joiden kautta pääsee sujuvasti suurelle pysäköintialueelle jonne mahtuu tarvittaessa useita satoja henkilöautoja. Sisääntuloväylät ovat mitoitettu niin, että myös raskasliikenne voi käyttää niitä sujuvasti. Ravikeskuksessa järjestettiin vuonna 1997 kuninkuusravit jolloin alueella vieraili kymmeniätuhansia ihmisiä yhden viikonlopun aikana, ilman ongelmia. Tarvittaessa ravikeskuksen alueelle voidaan ohjata liikennettä myös kahta muutakin kulkuväylää pitkin jotka tulevat vastakkaiselle puolelle aluetta kuin pääväylät.

Ravikeskuksen ulkoalueita